Nước muối sinh lý 0.9 có chứa muối ăn NaCl ở nồng độ 0,9%. Tức là 1 lít dung dịch nước muối chứa 9g muối ăn. Tương đương với nồng độ của dịch cơ thể con người gồm máu, nước mắt,… trong tình trạng hoạt động sinh lý bình thường.