Dược sĩ Đỗ thị Huyền trang.

Các thông tin Pháp lý Giấy đăng ký thuế và giấy đăng Ký kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tên pháp lý của doanh nghiệp: Đỗ thị Huyền trang.

Địa chỉ: Số 215, tổ 7, Phường tân thịnh, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Gọi Điện trực tiếp để được Dược sĩ, Bác Sĩ Nhà Thuốc Z159 tư vấn: 0377 963 359